Kâşgarlı Mahmud’un haritası                         Orhun Abideleri                                              

       

  • “Türkçenin gramer kitabını okumak, bu dili öğrenme niyetinde olanlar için bir zevktir. Çeşitli dil bilgisi biçimlerinin belirtilmesindeki ustalık, isim ve fiil çekimlerindeki düzen, bütün dil yapısındaki berraklık, kolayca anlaşılır olma özelliği, insan zekâsının dil aracılığı ile beliren üstün gücünü kavrayabilenlerde hayranlık yaratır.”

(Max Müller)

  • “’Türkçe, akıl ve düşünce dolu, matematiksel bir dildir.”

(Paul Roux)

  • “Doğu bilimciler, Türk dilini sanki büyük dil bilginlerinin tartışarak ortaya koyduğunu zannederler;  hâlbuki bu dil, stepte kendi başına kalmış beşer zekâsının doğuştan edindiği dil duygusuyla ortaya çıkmıştır.”

(Jean Deny)

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under Türk Dili